Čeština bez vidu (angličtina bez časů)

Vidy v češtině a časy v angličtině jsou známým postrachem studentů po celém světě. Obvykle sice není příliš rozumné popisovat gramatický systém jednoho jazyka prostřednictvím jazyka jiného (viz například latinou ovlivněné ale pro češtinu nevhodné řazení pádů), ale v případě vidu může být učitelům češtiny jako cizího jazyka pohled na moderní výuku časů v angličtině velice přínosný. Ta se totiž neodvíjí od formálních vlastností angličtiny ale od komunikativních funkcí jednotlivých slovesných forem, a stejně tak komunikativní funkce určují používání vidových tvarů v češtině. Má navíc tu výhodu, že dokáže uspokojivě vysvětlit i případy, kdy se jednotlivé vidy používají zdánlivě v rozporu se základní definicí. Funkčí přístup k popisu sloves sice studentům neuleví v úsilí, které je nutné vynaložit, aby si systém dostatečně osvojili, může jim ale pomoci vidět vidový systém jinak. (Studentům angličtiny pak vidový přístup inspirovaný češtinou může prospět zjednodušením systému časů.)

Čeština bez vidu

View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: czech)