Bibliography

Export 80 results:
Sort by: Keyword Type [ Year  (Desc)]
Filters: First Letter Of Keyword is C  [Clear All Filters]
2009
2008
Lukeš D, Donohue F, Mayhew-Smith P. Leading Personalisation. In: Collinson D, editor. Personalising Learner Voice. Vol 11. Lancaster: Centre for Excellence in Leadership; 2008. p. 7-23.
2007
Lukeš D. Review of 'Shogun' by James Clavell. Moore L, editor. Norwich: Future Radio 96.9; 2007.
Lukeš D. Review of 'Winetou' by Karl May. Moore L, editor. Norwich: Future Radio 96.9; 2007.
2006
Lukeš D. Nikdy nebylo líp než …. Literární Noviny, Dok. revue 8. 2006;17(42):1.
Lukeš D. Nikdy nebylo líp než …. Literární Noviny, Dok. revue 8. 2006;17(42):1.
Lukeš D. Doslov: O knize, jejím autorovi a kognitivní lingvistice. In: Lakoff, George: Ženy, oheň a nebezpečné věci: Co kategorie vypovídají o lidském myšlení. Praha: Triáda; 2006. p. 587-642. Abstract
Lukeš D. Lysky na severu. Lidové Noviny. 2006;19(48).
Lakoff G. Ženy, oheň a nebezpečné věci: Co kategorie vypovídají o naší mysli. Praha: Triáda; 2006.
86019136 GB87-48861 George Lakoff. Bibliography: p. 589-600. Includes indexes.
2005
Lukeš D. Metaphors in Education. In: Metaphor @ UEA. University of East Anglia, Norwich; 2005. Abstract
Lukeš D. Demokracie a demokratismus. Literární Noviny. 2005;16(10):6.
2004
2003
2002
2001
2000
1993