Bibliography

Export 80 results:
Sort by: Keyword [ Type  (Asc)] Year
Filters: First Letter Of Keyword is C  [Clear All Filters]
Academic Journal Articles
Book Chapters
Lukeš D. Doslov: O knize, jejím autorovi a kognitivní lingvistice. In: Lakoff, George: Ženy, oheň a nebezpečné věci: Co kategorie vypovídají o lidském myšlení. Praha: Triáda; 2006. p. 587-642. Abstract
Lukeš D, Donohue F, Mayhew-Smith P. Leading Personalisation. In: Collinson D, editor. Personalising Learner Voice. Vol 11. Lancaster: Centre for Excellence in Leadership; 2008. p. 7-23.
Books
Lakoff G. Ženy, oheň a nebezpečné věci: Co kategorie vypovídají o naší mysli. Praha: Triáda; 2006.
86019136 GB87-48861 George Lakoff. Bibliography: p. 589-600. Includes indexes.
Conference Papers
Lukeš D. Image Schemas in Second Language Learning and Instruction: A Case for a Multidisciplinary Approach. In: Image Schemas and Linguistic Relativity, Language Culture and Mind. Portsmouth; 2004. Abstract
Lukeš D. Image Schemas in Second Language Learning and Instruction: A Case for a Multidisciplinary Approach. In: Image Schemas and Linguistic Relativity, Language Culture and Mind. Portsmouth; 2004. Abstract
Lukeš D. Metaphors in Education. In: Metaphor @ UEA. University of East Anglia, Norwich; 2005. Abstract
Lukeš D. Terminologie a platonický svět gramatických idejí. In: Gramatická terminologie ve vyučování (Grammatical terminology and education). Prague; 2001. Abstract
Lukeš D. Terminologie a platonický svět gramatických idejí. In: Gramatická terminologie ve vyučování (Grammatical terminology and education). Prague; 2001. Abstract
Invited Presentations and Lectures
Newspaper Articles
Lukeš D. Člověk žena. Lidové Noviny. 2002;15(40):13.
Lukeš D. Demokracie a demokratismus. Literární Noviny. 2005;16(10):6.
Lukeš D. Lysky na severu. Lidové Noviny. 2006;19(48).
Lukeš D. Nikdy nebylo líp než …. Literární Noviny, Dok. revue 8. 2006;17(42):1.
Lukeš D. Nikdy nebylo líp než …. Literární Noviny, Dok. revue 8. 2006;17(42):1.
Lukeš D. Válka proti liberalismu. Lidové Noviny. 2001;14(291):11.
Radio Broadcast
Lukeš D. Review of 'Shogun' by James Clavell. Moore L, editor. Norwich: Future Radio 96.9; 2007.
Lukeš D. Review of 'Winetou' by Karl May. Moore L, editor. Norwich: Future Radio 96.9; 2007.
Report
Unpublished