Václav day in Czech land

Today, 28. září (Sept) is the 'svátek' (Saint's day) of Václav (the Wenceslas of the Prague square and the Christmas carol). There are a plenty of famous Václav's the Czech lands have produced (including the last two presidents). Check out the Wikipedia entries below for more information. Below that a picture from some Václav celebrations in the CR.

Václav - Wikipedie, otevřená encyklopedie Václav je staré jméno slovanského původu a znamená Více slavný, slavnější. Paradoxně stejný význam má i jméno Boleslav. Podle českého občanského kalendáře se jeho svátek slaví 28. září, stejně jako jeho ženská obdoba, Václava.
Václav - Wikipedia, the free encyclopedia Václav (IPA: [ˈva:ʦlaf]) is a Czech male first name, sometimes translated into English as Wenceslaus or Wenceslas . In the Czech calendar, the saint day of Saint Václav (Wenceslas I, Duke of Bohemia ) is celebrated on 28th September as a state holiday.

Svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi