History of Linguistics

Doslov: O knize, jejím autorovi a kognitivní lingvistice

Overview of the importance of Women, Fire and Dangerous Things in the history of cognitive linguistics. Overview of Cognitive Linguistics since 1980 and its relationship to other sub-disciplines and its predecessors. [Full Czech text available on Cogling.info.]

Lukeš D. Doslov: O knize, jejím autorovi a kognitivní lingvistice. In: Lakoff, George: Ženy, oheň a nebezpečné věci: Co kategorie vypovídají o lidském myšlení. Praha: Triáda; 2006. p. 587-642.
Syndicate content