policy

Konečně školné - jenže k čemu je dobré?

Zavedení školného je jediným možným výsledkem současného směřování českých vysokých škol. V souvislosti se školným se ale často vyskytují velice mylné představy o jeho účelu a možném vlivu na kvalitu univerzit.
Lukeš D. Konečně školné - jenže k čemu je dobré? Britské Listy. 2002.

The marketplace in education: The multiplicity of metaphor in discourse

The introduction of marketplace-inspired thinking has been both praised and bemoaned by educational theorists, practitioners and the public for well over a century. What is much less widely understood, however, is that the marketplace metaphor appears in multiple guises which, albeit related through their source domain (vehicle), are often not cognitively or textually commensurable.
Lukeš D. The marketplace in education: The multiplicity of metaphor in discourse. University of Sheffield; 2007.

Markets, Local knowledge and Centralized Justice: Frame Negotiation in Educational Policy Discourse

Markets, Local Knowledge And Centralized JusticeLukeš D. Markets, Local knowledge and Centralized Justice: Frame Negotiation in Educational Policy Discourse. In: Language, Culture and Mind. Odense, Denmark; 2008.

Epistemology of Educational Case Study

Lukeš D. Epistemology of Educational Case Study. In: British Educational Research Association Conference. Institute of Education, London; 2007.

Magie-sestra vzdělávání

Panuje názor, že v magii věří jen ti nevzdělaní nebo špatně vzdělaní a potlačení magických pověr je jedním z cílů vzdělávání. Kacířské výzkumy ale naznačují, že naopak velká část veřejné debaty kolem vzdělávání sestává z rituálů a myšlení, na nichž se zakládá sympatetická magie.

Lukeš D. Magie-sestra vzdělávání. Lidové Noviny. 2008;15.

Chvála pozitivní diskriminace

Submitted draft with original title:
Chvála pozitivní diskriminace: Od segregace k integraci v USA
„Když mě vyhodili z univerzity, našel jsem si práci na Maddison Avenue. Jedna velká reklamní kancelář sháněla někoho, komu by mohla platit 95 dolarů týdně, aby seděl u nich v kanceláři a vypadal židovsky. Chtěli tím dokázat okolnímu světu, že jsou ochotni přijímat minority.

Lukeš D. Chvála pozitivní diskriminace. Literární Noviny. 2005;16(41):3.
Syndicate content