review

Jak lidská přirozenost ovlivňuje ekonomiku

Ekonomické teorie jsou založeny na předpokladech o lidském chování v kontextu materiálních motivací. V dnes populární teorii racionální volby se z člověka stává komputačně zpracovatelná iluze, která se skutečnému chování jednotlivcům podobá pouze z bezpečné vzdálenosti ekonomických kalkulací. Na tom není v principu nic špatného, v chemii také počítáme s ideálními plyny a ve fyzice s rychlostí světla ve vakuu.

Lukeš D. Jak lidská přirozenost ovlivňuje ekonomiku. Lidové Noviny. 2009.

Darwinovy vousy po dvou stech letech

Potřebujeme vědět, že Darwin si nechal narůst svůj ikonický plnovous až dva roky po vydání pojednání O původu druhů, aby zakryl nepříjemný ekzém? Je důležité si přečíst, že většinu plavby na Beaglu strávil soužen mořskou nemocí? Je nutné si připomínat jeho manželství se sestřenicí Emmou? Nebo bychom se radši měli soustředit na to, že Darwin nebyl vynálezcem myšlenky evoluce, ale pouze jednoho možného principu jejího fungování, a že se slovo evoluce dokonce v té slavné knize ani jednou nevyskytuje?

Lukeš D. Darwinovy vousy po dvou stech letech. Lidové Noviny. 2009.

Review of 'Good Omens' by Neil Gaiman and Terry Pratchett

Lydia Moore and Dominik Lukeš talk about Good Omens by Neil Gaiman and Terry Pratchett focusing on the message of human dimension of social movements that permeates all of Pratchett’s work.

Lukeš D. Review of 'Good Omens' by Neil Gaiman and Terry Pratchett. Moore L, editor. Norwich: Future Radio 96.9; 2007.

Střet fundamentalismů

Tariq Ali, The Clash of Fundamentalisms: Crusades, Jihads and Modernity, Verso: London, 2002

„V Boha jsem vlastně nikdy nevěřil,“ začíná první kapitola knihy Střet fundamentalismů britského novináře a spisovatele pakistánského původu Tariqa Aliho. Je to jedna ze snůšky knih snažící se vypořádat s islámem, které světu přinesl pozářijový rok 2002.

Lukeš D. Střet fundamentalismů. Britské Listy. 2003.

Harry Potter a Mýtus věčného návratu

Většina lidí čte beletrii jako způsob duševního cestování do neustále nových a nových světů představivosti, a stejně jako turisté bez přestání hledají něco nového, i čtenáři se soustavně pídí po nových a nových světech. Jedním takovým světem je také ten v němž kromě všeho toho, co známe z naší běžné existence existuje také Harry Potter se svými kouzly a triky.

Lukeš D. Harry Potter a Mýtus věčného návratu. Britské Listy. 2005.

Brána jazyků stále ještě uzavřená: Nad knihou Didaktika cizích jazyků na přelomu staletí

Vyjde-li kniha s názvem Didaktika cizích jazyků na přelomu staletí není snad přehnané očekávat, že nabídne rozbor současného stavu, souhrn nejlepších praktik a rady, jak na to těm, kteří mají co dohánět. Bohužel tato konkrétní publikace nakladatelství Editpress, založená na předchozích sbornících Ostravské university, je ukázkou všeho, co je na současné výuce jazyků špatné.

Lukeš D. Brána jazyků stále ještě uzavřená: Nad knihou Didaktika cizích jazyků na přelomu staletí. Britské Listy. 2002.
Syndicate content